Programa Analitică

Ȋn cadrul laboratorului aferent disciplinei Aplicaţii Integrate pentru Ȋntreprinderi vom studia unele tehnologii puse la dispoziţie de limbajul de programare Java pentru implementarea unui sistem ERP.

Principalele teme și tehnologiile aferente abordate ȋn cadrul acestui laborator vor fi:

 • Gestiunea Datelor
  • Baze de Date (MySQL)
  • Depozite de Date (Oracle 11g Warehouse Builder)
 • Accesul la Date: JDBC (Java DataBase Connectivity)
 • Apeluri la Distanţă
  • Remote Method Invocation
  • Common Object Request Broker Architecture
  • servicii Web (JAX-WS)
 • Comunicaţii Asincrone
  • sockeţi TCP
  • Java Message Service
 • Securitate
 • Prezentarea Datelor
  • JavaFX
  • Java Servlets
  • Java Server Pages