Tematica Laboratoarelor

Ȋn fiecare săptămână, cu o seară înainte de desfășurarea laboratorului, vor fi publicate pe site tematica și resursele aferente orei de aplicaţii respective.

LaboratorDataTematicaResurse
Introducere
Laborator 0107.10.2013Introducere in aplicatii de tip ERP

Functionalitate, Implementari Generice, Structura, Exemple.
Laborator01
Prezentare
Handouts
Gestiunea Datelor
Laborator 0214.10.2013Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL

Recapitulare
 • Functionalitate
  • Sisteme de Baze de Date
  • Sisteme de Gestiune pentru Baze de Date
 • Forme normale
 • Operatii pe tabele in baze de date
Proiectarea bazelor de date
Tipuri de Date in MySQL
Instructiuni MySQL
Proceduri si Functii Stocate MySQL
Laborator02
Prezentare
Handouts
Laborator 1009.12.2013Proiectarea unui depozit de date cu Oracle Warehouse Builder 11g

 • Ce este un depozit de date ? Definitii si caracteristici generale
 • Arhitectura depozitelor de date
 • Clasificarea depozitelor de date
 • Modelul multidimensional si maparea lui in proiectarea
  unui depozit de date
 • Operatii într-un depozit de date
 • Principii de proiectare a unui depozit de date
 • Studiu de Caz: proiectarea unui depozit de date folosind Oracle Warehouse Builder 11g
Laborator10
Script Oracle
Schema BD
Schema DD
Accesul la Date
Laborator 0321.10.2013 Gestiunea informatiilor dintr-o baza de date MySQL prin JDBC

 • JDBC – functionalitatea, componentele si arhitectura sa
 • Ce este un "driver" de conectare la un sistem de gestiune pentru baze de date ?
 • Configurare Connector/J
 • Arhitectura JDBC
 • Conectarea la sistemul de gestiune al bazei de date
 • Interogarea bazei de date conform specificatiei JDBC
 • Utilizarea tranzactiilor in cazul accesului concurent la date
 • Gestiunea informatiilor din dictionarul de date
 • Tratarea exceptiilor de tip SQLException
 • Alternative la manipularea informatiilor din sursele de date
Laborator03
Prezentare
Handouts
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Prezentarea Datelor
Laborator 0428.10.2013 Dezvoltarea unei interfete grafice cu utilizatorul folosind JavaFX

 • Ce este JavaFX?
 • Arhitectura JavaFX
 • Structura unei aplicatii JavaFX
 • Construirea de interfete grafice cu ajutorul controalelor JavaFX
 • Tratarea evenimentelor asociate controalelor JavaFX
 • Utilizarea de elemente grafice avansate si continut multimedia
 • Utilizarea FXML in JavaFX
 • SceneBuilder: dezvoltarea de interfete grafice JavaFX in mod vizual
 • Modele de date asociate controalelor JavaFX
 • Gestiunea concurentei in JavaFX
 • Cateva recomandari cu privire la implementarea aplicatiilor JavaFX
Laborator04
Prezentare
Handouts
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Laborator 0825.11.2013 Realizarea de aplicatii web folosind Java Servlets

 • Implementarea aplicatiilor web in Java Enterprise Edition
 • Tehnologia Java Servlets
 • Structura serverului web Apache Tomcat 7.x
 • Ciclul de viata al unui Java Servlet
 • Structura unui Java Servlet
 • Interfatarea Java Servlet cu un sistem de gestiune pentru baze de date
 • Mecanisme pentru gestiunea comunicatiei in Java Servlets
Laborator08
Prezentare
Handouts
Script MySQL
Proiect Eclipse EE
Proiect NetBeans
Proiect NoIDE
Laborator 0902.12.2013 Realizarea de aplicatii web folosind JavaServer Pages

 • Tehnologia JavaServer Pages
 • Integrarea JavaServer Pages cu serverul web Apache Tomcat 7.x
 • Ciclul de viata al unei pagini JSP
 • Structura unei pagini JSP
 • Folosirea EL (Expression Language) in pagini JSP
 • Utilizarea JSTL (JavaServer Pages Standard Template Library) pentru implementarea unor functionalitati complexe
Laborator09
Script MySQL
Proiect Eclipse EE
Proiect NetBeans
Proiect NoIDE
Comunicatii la Distanta
Laborator 0504.11.2013 Proiectarea de aplicatii distribuite folosind mecanismul RMI

 • Ce este RMI?
 • Arhitectura mecanismului RMI
 • Notiunea de obiect/clasa serializabil(a)
 • Clase si interfete "la distanta"
 • Dezvoltarea serverului RMI
 • Dezvoltarea clientului RMI
Laborator05
Prezentare
Handouts
Script rmiregistry
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
surse comune
Laborator 0611.11.2013 Dezvoltarea de aplicatii distribuite folosind tehnologia CORBA

 • CORBA in contextul aplicatiilor distribuite
 • Arhitectura CORBA
 • Specificatii IDL
 • Etapele dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind CORBA
 • Studiu de Caz: Comparatie intre modelele de programare CORBA
Laborator06
Prezentare
Handouts
Script NameService
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Interfata IDL
Laborator 0718.11.2013 Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS

 • Ce este un serviciu web ? Tipuri de servicii web si implementarea lor in Java
 • Ce este JAX-WS ?
 • Proiectarea unui serviciu web
 • Utilizarea JAXB pentru conversia claselor Java in scheme XML
 • Interogarea unui serviciu web prin intermediul unui client si folosind un server de aplicatii
Laborator07
Prezentare
Handouts
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Aplicatii Distribuite
Laborator 1106.01.2014 Proiectarea de aplicatii distribuite folosind framework-ul Hadoop

 • Framework-ul Hadoop – prezentare generala
 • Paradigma de programare MapReduce
 • Sistemul distribuit de fisiere HDFS
 • Sistemul de gestiune pentru baze de date distribuite HBase
 • Configurarea mediului de lucru
 • API-ul Java pentru dezvoltarea de aplicatii distribuite folosind framework-ul Hadoop
Laborator11
Masina Virtuala
Proiect Eclipse
Scripturi HBase
Plugin Eclipse
Comunicatii Asincrone
Laborator 1213.01.2014 Comunicatii Asincrone folosind Java Message Service

 • Java Message Service – prezentare generala
 • Mesaje: categorii si gestiunea lor în JMS
 • Arhitectura JMS
 • Modelul de programare al API-ului JMS
Laborator12
Proiect Eclipse EE
Proiect NetBeans