Regulament

Regulamentul de desfășurare a activităţii pe parcursul semestrului la disciplina Aplicaţii Integrate pentru Ȋntreprinderi poate fi consultat aici.
O prezentare a orelor de laborator si a temelor de casa poate fi vizualizata aici.

Organizare

Adresarea între cadrul didactic și studenţi va fi la persoana a II-a singular.
Ideal, fiecare laborator va începe la "și 15" pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim.
Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document în care noţiunile sunt expuse amănunţit, dintr-o prezentare ce are rolul de a facilita urmărirea explicaţiilor predate la tablă și din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoștinţelor expuse teoretic. Este recomandat ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfășurarea orei, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.
În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei și care vor fi necesare pentru rezolvarea temelor de casă.
În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu subiectul prezentat sau se va lucra la tema de casă curentă (în cazul în care toate tehnologiile utilizate în cadrul temelor de casă au fost prezentate deja). Tot în acest interval, studenţii vor putea prezenta temele de casă rezolvate.
Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale, datorită numărului insuficient de calculatoare din laborator, dotării lor necorespunzătoare cât și pentru a evita situaţiile în care lucrând la tema de casă și uitând să o ștergeţi să fiţi acuzat că aţi copiat-o.

Notare

Activitatea pe parcursul semestrului va fi notată cu 70 de puncte din cele 100 aferente disciplinei Aplicaţii integrate pentru întreprinderi. Dintre acestea, 55 de puncte vor fi obţinute din temele de casă și activitatea de laborator, iar 15 puncte din trei teste neanunţate la curs, punctate cu câte 5 puncte fiecare.
Pentru a susţine examenul scris în sesiunea de iarnă, trebuie acumulate minim 35 de puncte pe parcursul semestrului. Punctajul NU va putea fi recuperat pe parcursul semestrului de primăvară 2014, astfel încât studenţii care nu vor promova laboratorul vor trebui să refacă disciplina - cu taxă - în anul universitar următor. Punctele sunt repartizate astfel:

teme de casăactivitate de laborator
T1T2T3T4
15
187105
 • teme de casă = 40 de puncte
  • sistem ERP destinat implementării operaţiilor din cadrul unei companii dezvoltatoare de software
  • tema 1 = 18 puncte
   • aplicaţie standalone cu interfaţă grafică și sistem de control al drepturilor utilizatorilor pe bază de roluri folosind
    • MySQL
    • JDBC - Connector / J
    • JavaFX
   • modulele de gestiune a resurselor umane (HRM), financiar-contabil, producţie (monitorizarea proiectelor și a defectelor aferente) timp de lucru = 4 săptămâni (deadline săptămâna 9)
  • tema 2 = 7 puncte
   • distribuirea pe componente a aplicaţiei folosind (la alegere)
    • RMI (Remote Method Invocation)
    • CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
    • JAX-WS (Java Api for XML - Web Services)
   • modulul de aprovizionare (SCM)
   • timp de lucru = 2 săptămâni (deadline săptămâna 11)
  • tema 3 = 10 puncte
   • aplicaţie web folosind (la alegere)
    • Java Servlets
    • Java Server Pages
   • modulul de desfacere a produselor (CRM)
   • timp de lucru = 2 săptămâni (deadline săptămâna 13)
  • tema 4 = 5 puncte
   • aplicaţie distribuita folosind Hadoop / HBase / HDFS
   • timp de lucru = 1 săptămâna (deadline săptămâna 14)
  • la fiecare temă se vor acorda bonusuri pentru predare în avans sau pentru implementarea unor funcţionalităţi suplimentare (maxim 10% din valoarea temei)
  • temele de casă trebuie prezentate în cadrul laboratorului
  • este posibilă întârzierea temelor cu maxim 15 zile, pentru fiecare zi de întârziere scăzându-se 0,20 p. (maxim 3 puncte de penalizare); după acest termen limită, tema nu se mai punctează
  • temele au un caracter incremental; în dezvoltarea unei teme veţi reutiliza cod de la temele anterioare;
  • limbajul de programare pentru dezvoltarea temelor va fi Java 7; NU se acceptă utilizarea altor tehnologii decât a celor specificate în enunţ
  • temele vor fi încărcate prin intermediul platformei cs.curs.pub.ro
 • activitate în cadrul laboratorului = 15 puncte
  • fiecare laborator se notează de la 0 la 10
  • există posibilitatea obţinerii de bonusuri la fiecare laborator (max. 12 p.)
  • vor exista 2 tipuri de activităţi
   • rezolvarea unor sarcini legate de noţiunile predate în cadrul orei; codul sursă va trebui trimis prin poștă electronică până la terminarea laboratorului
   • prezentarea temelor de casă
  • punctajul se va calcula dupa formula ∑(k=1,10)Pk/10 x 1,50 unde Pk reprezinta nota primita Ón cadrul laboratorului k, k=(1,10).
  • studenţii prezenţi la orele de laborator pot lucra în echipă (maxim 2 studenţi/echipă); în situaţia în care nu sunt rezoltate toate sarcinile prevăzute pentru laboratorul respectiv și se dorește obţinerea unui punctaj mai mare, exerciţiile pot fi continuate acasă și prezentate în cadrul laboratorului următor sau trimise prin poșta electronică până la momentul desfășurării laboratorului următor
  • la sfârșitul laboratorului, studenţii vor trimite prin poștă electronică rezolvările la sarcinile propuse, spre a fi punctate
  • prezenţa la orele de laborator NU este obligatorie; aplicaţiile propuse spre rezolvare pot fi trimise prin poșta electronică, depunctarea fiind de 3 p. / 10
   • nu se permite lucrul în echipă în această situaţie
   • termenul limită până la care se pot trimite rezolvările este de 7 zile de la data desfășurării laboratorului, ora 23:55
 • frauda academică (teme / laboratoare copiate) se pedepsește cu anularea punctajului aferent activităţii pe parcursul semestrului și refacerea disciplinei în anul universitar următor
 • bonusurile de la temele de casă și de la activitatea de laborator se cumulează; punctajul final se trunchează la 55 de puncte.

Studentii care refac disciplina în anul universitar 2013-2014 din cauza acumulării unui punctaj insuficient pe parcursul semestrului de toamnă 2012 pot opta pentru echivalarea oricăror activităţi (laboratoare sau teme de casă). Nu beneficiază de această posibilitate cei care au fost prinși copiind.